مرکز موسیقی چکاوک
مرکز زبان انگلیسی چکاوک
خرید، فروش ، تعمیر آلات موسیقی، آموزش تلفیقی موسیقی و زبان انگلیسی
0912 - 3000 865
021 - 33 80 20 33
021 - 33 80 20 23

جزییات دوره آموزشی(مخصوص نوجوانان ، جوانان و بزگسالان)

نمونه مکالمه - عمو سبزی فروش