بستن X

مرکز موسیقی چکاوک
مرکز زبان انگلیسی چکاوک


خرید، فروش ، تعمیر آلات موسیقی، آموزش تلفیقی موسیقی و زبان انگلیسی
0912 - 3000 865
021 - 33 80 20 33
021 - 33 80 20 23

استعداد و علاقه یابی

در مرکز موسیقی چکاوک بابت استعدادیابی و علاقه یابی فرزندان شما پروژه مفصلی تعریف شده است.

در این مرکز که علاقه یابی توسط مدیریت مرکز، استاد سعید مرکب سازی انجام می شود، صدای انواع سازها برای هنرجو به صدا در خواهد آمد و هنرجو به راحتی می تواند آینده خود را با آن ساز متصور شود و با دادن اطلاعاتی از جمله سختی و آسانی سازها، مدت زمان یادگیری دوره های  آموزشی مقدماتی، متوسطه و پیشرفته سازها، به علاقه واقعی خود پی برده و دوره های آموزشی خود را شروع کند.

 

استعدادیابی مرکز موسیقی چکاوک