بستن X

مرکز موسیقی چکاوک
مرکز زبان انگلیسی چکاوک


خرید، فروش ، تعمیر آلات موسیقی، آموزش تلفیقی موسیقی و زبان انگلیسی
0912 - 3000 865
021 - 33 80 20 33
021 - 33 80 20 23

پکیج های آموزشی زبان انگلیسی

وب سایت رسمی آموزشگاه زبان انگلیسی چکاوک به آدرس www.english-chakavak.com در دسترس شما عزیزان می باشد.

 

لیست پکیج های آموزشی مرکز زبان انگلیسی چکاوک

 

1- پکیج آموزشی دوره 7-4 سال (Strater)

 • پکیج کامل کل دوره 2 ماهه (شامل 2 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی ) (توضیح اینکه کل دوره شامل 2 کتاب است) قیمت 420 هزار تومان
 • پکیج ماه اول (شامل 1 کتاب، یک فلش(ویدیوهای آموزشی ) قیمت 266 هزار تومان
 • پکیج ماه دوم (شامل 1 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی )) قیمت  266 هزار تومان

 

2- پکیج آموزشی دوره  Elementry

 • پکیج کامل کل دوره 3 ماهه (شامل 6 کتاب، یک فلش(ویدیوهای آموزشی )) (توضیح اینکه کل دوره شامل 6 کتاب است و دربعضی از کتاب ها در لول های مختلف کاربرد دارد) قیمت 924 هزار تومان
 • پکیج Level1 (شامل 1 کتاب، یک فلش(ویدیوهای آموزشی ) قیمت 266 هزار تومان
 • پکیج Level2 (شامل 3 کتاب، یک فلش(ویدیوهای آموزشی ) قیمت 567 هزار تومان
 • پکیج Level3 (شامل 4 کتاب، یک فلش(ویدیوهای آموزشی ) قیمت 686 هزار تومان

 

3- پکیج آموزشی دوره Pre Intermediate

 • پکیج کامل کل دوره 3 ماهه (شامل 4 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی )) (توضیح اینکه کل دوره شامل 6 کتاب است و دربعضی از کتاب ها در لول های مختلف کاربرد دارد) قیمت 686 هزار تومان
 • پکیج Level1 (شامل 3 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی ) قیمت 576 هزار تومان
 • پکیج Level2 (شامل 3 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی )) قیمت 576 هزار تومان

 

4- پکیج آموزشی دوره Intermediate

 • پکیج کامل کل دوره 3 ماهه (شامل 3 کتاب، یک فلش(ویدیوهای آموزشی )) (توضیح اینکه کل دوره شامل 6 کتاب است و دربعضی از کتاب ها در لول های مختلف کاربرد دارد) قیمت
 • پکیج Level1 (شامل 3 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی)) قیمت 576 هزار تومان
 • پکیج Level2 (شامل 3 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی)) قیمت  576 هزار تومان
 • پکیج Level2 (شامل 2 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی)) قیمت 440 هزار تومان

 

5- پکیج آموزشی دوره Upper Intermediate

 • پکیج کامل کل دوره 3 ماهه (شامل 1 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی )) (توضیح اینکه کل دوره شامل 6 کتاب است و دربعضی از کتاب ها در لول های مختلف کاربرد دارد) قیمت
 • پکیج Level1 (شامل 1 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی)) قیمت 360 هزار تومان
 • پکیج Level2 (شامل 1 کتاب، یک فلش (ویدیوهای آموزشی)) قیمت 360 هزار تومان

 

6- پکیج آموزشی دوره Advanved

یک کتاب idioms and proverbs و یک فلش آموزشی (شامل Difinitions, Riddles, Jokes, Conversations) قیمت 580 هزار تومان